Friday, February 02, 2007

I`m on my way!



In respect of the international darlings who may wish to read about my travel experiences, I will keep the up-coming blog-postings written in english. Solidarity, you see, is important! :)

Tomorrow is the day! The departure for Africa will take its place. I can`t belive that the day actually has arrived. It seems like yesterday I handed in the application form for this FK-project I am about to experience the very start of. Though alot has happended since then, we all know so far to well that time has an attendancy to fly away before we even get the time to open our minds and feel the life existence. This last week has been spent in Mandal, more precisely at Hald international conference and studycenter. We`ve been a group of 40 participants from different FK projects, including the 8 of us from Volda university college. The prepatory course went over most expectations, I must say! We`ve been through lections in different relevant subjects and topics, when it comes to travelling to foreign cultures for a longer period of time. The lecturers have had cultural sensitivity; important with students from different countries and thereby cultures. Most of us where norwegian participants travelling abroad, but quite a few were newly arrived from Madagascar, The Phillippines, China, Afghanistan and Bangladesh. To be honest, I`m at the moment to tired and full of thoughts to sit here and tell constructive stories and encountances from the days gone by at Hald. Tonight I will prosumably dream so many wierd dreams that I`ll wake up at night, think I`m in Afrika and jump head first out of my upper bunk. So long!

Wednesday, November 08, 2006

Exchange For Development

Tenkte det var på tide å skrive litt om hva denne reisen og dette opplegget i Malawi går ut på for noe. Det vil si så vel det lar seg gjøre. Jeg skal tilbringe ganske nøyaktig tre måneder, eller 89 dager i dette landet sør-øst i Afrika. Samfunnsfagstudiet mitt samarbeider med Fredskorpset Ung om et utvekslingsprogram med 3-4 forskjellige college i Malawi og Namibia; "Exchange for development", eller om du vil; "Utveksling for utvikling". Vi er 8 deltakere fra Høyskolen til Volda som reiser til tre forskjellige steder i Malawi og Namibia. Jeg er altså en priviligert fjerdedel av de reisende til Malawi. Jeg får 30 studiepoeng i samfunnsfag, og eksamen er en rapport som skal skrives, medfelte "skole og utdanning" som utgangspunkt.

I januar er det først en to-tre ukers forberedelsesfase i Volda, der vi skal lære om samfunn i Afrika, bistand og utvikling. Her vil vi samarbeide med afrikanske studenter, hvorav noen vi vil treffe igjen den siste måneden vår i sør. Et forberedelseskurs i regi av Fredskorpset blir etter dette neste post på programmet, og for å kunne delta her må vi bevege oss hele veien til Mandal. Her kommer vi til å møte mennesker som skal delta i ulike prosjekt der Fredskorpset bidrar som prosjektleder og bevilger av midler. Den 3. eller 4. februar går ferden fra Oslo flyplass Gardermoen og mot varmere strøk, nærmere bestemt til Malawis hovedstad, Lilongwe. Vi skal reise litt rundt i landet før vi ender opp i Zomba hvor studiet ved Chancellor College skal finne plass. Hvor mye fritid vi har og hvor ofte vi skal på skolen har jeg absolutt ingen anelse om på dette tidspunkt.

Wednesday, November 01, 2006

Jeg er med!

Jeg er herved blitt medlem av den finurlige gjeng av bloggere, sterk inspirert av skrivefantom Anette og reisen til Afrika som jeg snart skal begi meg ut på. Dette kan bli moro!